www.muzeum.turek.pl

"Archiwum Igły"

Artykuły

Przejdź do - Archiwum Igły

Archiwum Igły

W dniu 15 marca 1933 roku na mapie Europy pojawiło się nowe państwo: III Rzesza Niemiecka. Na jego czele stanął Adolf Hitler, który w dniu 30 stycznia z rąk prezydenta Rzeszy Paula Von Hindenburga otrzymał tekę Kanclerza i misję utworzenia nowego rządu.

Nowy kanclerz w krótkim czasie utworzył rząd złożony z zaufanych ludzi. Wśród wielu ministrów był nominowany w 1934 roku Bernhard Rust – Minister Nauki, Wychowania i Oświaty Ludowej. Na podstawie jego rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1934 roku wprowadzono do szkolnictwa filmy oświatowe (Unterrichtsfilm).

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Archiwum Igły