„Wizja Turku w hitlerowskich planach architektonicznych – w 80. roczniczę wybuchu II wojny światowej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2020

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Wizja Turku w hitlerowskich planach architektonicznych – w  80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”, które odbędzie się w piątek 13 września 2019 r. o godz. 18.00 w salach czasowych naszego muzeum.

Ekspozycja daje możliwość zobaczenia, jak hitlerowscy planiści zamierzali zmienić Turek. Na wystawę składają się oryginalne plany architektoniczne wykonane w czasach II wojny światowej przez Powiatowy Urząd Budowlany, ich kopie, a także zdjęcia ze zbioru Kreisbildstelle Turek Wartheland oraz przedmioty codziennego użytku z lat 1939-45.

Plan poglądowy przygotowano na podstawie zachowanych kopii lub oryginałów rysunków architektonicznych i planów urbanistycznych, sporządzanych w latach 1940-1944 przez Powiatowy Urząd Budowlany (Kreisbauamt) oraz projektantów zewnętrznych w ramach zleceń hitlerowskiej administracji w „Kraju Warty” — ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera, Archiwum Państwowego w Poznaniu (Oddział w Koninie), a także reprodukcji zamieszczanych w czasopismach m. in. „Wartheland”.

Posłużono się również dokumentacją poszczególnych budynków, archiwalną kartografią, źródłami pośrednimi m. in. o stanie zabudowy miasta w okresie powojennym. Jak dotąd nie udało się odnaleźć planów ogólnego zagospodarowania Turku z lat II wojny światowej, z tego powodu rekonstrukcja ogranicza się tylko do tych części miasta, o których posiadamy informacje archiwalne pozwalające na odtworzenie zamiarów architektów i urbanistów niemieckich. Znakami zapytania oznaczono szereg kwartałów oraz stref miasta, o których w projektowanym zagospodarowaniu nie mamy w tym momencie wiarygodnych informacji.

Rekonstrukcję opracowano na podstawie fragmentu skanu kopii światłodrukowej Stadtplan der Kreistadt Turek opracowanego w Powiatowym Urzędzie Budowlanym (Kreisbauamt), wyd. 1942, skala 1:5000, udostępnionej przez Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera.