Wystawa archeologiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2020

Cmentarzysko łużyckie. Od sierpnia 2002 r. udostępniona jest ekspozycja archeologiczna przedstawiająca efekty wykopalisk przeprowadzonych wspólnie przez muzea w Turku i Koninie mających miejsce we wsi Gąsin oddalonej o kilka kilometrów od Turku. Wystawa prezentuje dość pokaźny zbiór ceramiki okresu kultury łużyckiej (Halsztat D)

Przeprowadzone badania ukazały dość dobrze zachowane cmentarzysko, z widocznie zarysowanymi grobami. Na wystawie można zauważyć dużą różnorodność popielnic, jak i bardzo bogaty zbiór naczyń tzw. przystawek w postaci mis, kubków, czerpaków i dzbanków. Poza licznie odnalezioną ceramiką o charakterystycznych dla tej kultury zdobieniach warto zwrócić także uwagę na inne elementy tworzące wyposażenie grobowe.

Do najciekawszych można i należy zaliczyć ozdoby wykonane z brązu jak szpile z łabędzią szyjką, oraz drugi rodzaj - szpile ze spiralną szyjką. Ponadto podczas wykopalisk odnaleziono bransoletę rzemienną z zaciśniętymi na niej ozdobami z brązu oraz żelazne elementy uzbrojenia, wśród których na szczególną uwagę zasługują grot włóczni oraz klamry, sprzączki, a także fibula. Odrębną grupę eksponatów stanowią elementy zdobnicze wykonane z brązu, które jednak nie przetrwały obrzędy ciałopalenia i uległy znacznemu stopieniu. W kolejnej gablocie znajdują się fragmenty naczyń, na których zostały wyeksponowane charakterystyczne dla tej kultury zdobienia. W centrum sali została zrekonstruowana komora grobowa z ciekawie zdobioną popielnicą zawierającą szczątki ludzkie. Obok popielnicy znajdują się „przystawki” oraz ozdoby z brązu i żelaza.

Zwierzęta czwartorzędu

Jedną z sal muzeum wypełnia wystawa archeologiczna, na którą składają się kości zwierząt czwartorzędowych. Eksponaty te zostały pozyskane dzięki Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”, która podczas prac eksploatacyjnych natrafia na te znaleziska. Na zaaranżowanej wystawie można podziwiać dobrze zachowane kości mamuta, w szczególności duży zbiór ciosów mamucich pochodzących od kilku osobników o zróżnicowanym wieku, o czym świadczyć mogą rozmiary ciosów. Ponadto można zaobserwować bardzo dobrze zachowaną mamucią szczękę dolną - żuchwę, w której znajdują się świeżo narośnięte zęby wypychające stare. Obok znajduje się fragment kręgosłupa - kręg oraz żebro. Jedną z pokaźniejszych kości na wystawie jest kość udowa oraz zachowana w zasadzie w całości łopatka.

Poza pozostałościami mamucimi na ekspozycji archeologicznej poświęconej zwierzętom okresu lodowcowego prezentowana jest także znakomicie zachowana czaszka nosorożca włochatego oraz fragment drugiej innego osobnika. Po niżej znajdują się trzy fragmenty czaszki żubra kopalnego z dobrze zachowanymi możdzeniami. Wszystkie muzealia prezentowane są na tle panoramy krajobrazu epoki lodowcowej. Ekspozycja czwartorzędowa jest stale rozbudowywana dzięki stopniowemu pozyskiwaniu kolejnych eksponatów z nowych odkrywek węgla brunatnego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wystawa archeologiczna.

    Wystawa archeologiczna.

  • Powiększ zdjęcie Wystawa archeologiczna.

    Wystawa archeologiczna.